ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีสภาการพยาบาล      สภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในโอกาสครบรอบ 40 ปีสภาการพยาบาล สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2567 

ดาวน์โหลดรายละเอียดละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tnmc.or.th/files/01(9).pdf

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/