"คลินิกพยาบาลฯ กลไกสำคัญ 30 บาท รักษาทุกที่" ที่ช่วยทั้ง ประชาชน-ระบบสุขภาพรัฐอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info