นายกสภาการพยาบาลร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Regulation and standards of Nursing Education in Thailand” ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ