นายกสภาการพยาบาล และคณะ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายหลังทรงมีพระอาการปวด พระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลัน คณะแพทย์จึงได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า มีพระโลหิตออกที่พระสมองและความดันโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและกราบทูลขอประทาน พระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด และขอให้ทรงงด พระกรณียกิจสักระยะหนึ่งนั้น

     ในการนี้ สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์