กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากลเนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse หรือ ICN) กำหนดให้เป็น วันพยาบาลสากลเพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และกำหนดให้องค์กรวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดเดียวกัน

ในปีนี้มีคำขวัญวันพยาบาลสากล ว่า “Nurses: A voice to lead - Health for All” พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สู่สุขภาพดีถ้วนหน้าโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกัน จัดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากลขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาลสากล เผยแพร่งานด้านวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างความตระหนักในการที่จะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลที่ยั่งยืนสืบไป