สภาการพยาบาลร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องใน วันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุมสลาก กินแบ่งรัฐบาล อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา