สภาการพยาบาลจัดพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 3 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้แทน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล