สภาการพยาบาล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คลินิกการพยาบาลฯ นำร่องเป็นหน่วยบริการร่วมดูแลประชาชนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต 13 กรุงเทพมหานคร และนางปิยนุช โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 3 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปาริชาดคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ถนนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน พลอยคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค และคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พรรณเวช แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเข้าร่วมนำร่องเป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ฯ เบื้องต้นเป็นการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายใต้วิชาชีพการพยาบาล เพื่อร่วมดูแลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะมีการประเมินผลการดำเนินการคลินิกนำร่องดังกล่าวเพื่อขยายผลต่อไป