11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ข่าวประชาสัมพันธ์


การเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"


 

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex  จำกัดจำนวน 300 คน

 

ปิดลงทะเบียน

 


เอกสารประกอบ

- กำหนดการการเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19
- คู่มือการใช้งาน WebEx