สภาการพยาบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

            สภาการพยาบาลนำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)