ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2564