นายกสภาการพยาบาล ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมการแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 30 เมษายน รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมการแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้กล่าวถึงความตระหนักของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ ต่อภาวะวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้น จึงมีมติร่วมกันในการรวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้และสามารถจัดสรรเวลา เพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และสำหรับการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ บุคลากรในวิชาชีพพยาบาลที่อาสาสมัครเข้ามาจะเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) สภาการพยาบาล ในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ มีความยินดีร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังและกำลังเสริมในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ร่วมกัน

ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9