สภาการพยาบาลส่งพยาบาลอาสาร่วมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย 3 จุด (14-21 พฤษภาคม)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเตยที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สภาการพยาบาลได้ดำเนินการส่งพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามการประสานขอความร่วมมือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่มีความเสี่ยงสูง 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตย ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 และสนามฟุตซอล โกดัง สเตเดี้ยม (คลองเตย) ระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤษภาคม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับวัคซีนในรอบนี้รวมกว่า 20,331 ราย

สภาการพยาบาล ขอขอบคุณผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เป็นอีกหนึ่งพลังและกำลังเสริมในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ร่วมกัน ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครในwebsite ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9