ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19