สภาการพยาบาลขอเชิญชวนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์     สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัยสำหรับหน่วยร่วมจัดบริการ ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 มกราคม2565 เวลา 09.00-16.00 น. โดยจัดประชุมผ่าน Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัยสำหรับหน่วยร่วมจัดบริการ ปีงบประมาณ 2565