ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook DGA Thailand และ YouTube DGA Thailand ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 เป็นต้นไป 

      
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ https://th-th.facebook.com/DGAThailand