ขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ภายใต้โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2565   สภาการพยาบาลขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ภายใต้โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 


ดูรายละเอียดการเข้าร่วมส่งผลงานความดีได้ที่ http://www.tnmc.or.th/news/200
(หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2565)