โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาลสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ส่งผลงานในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

- โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566    รายละเอียด

- แบบเสนอผลงาน ประเภทที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ โดยผู้อื่น (ศ.จ.พย1) คลิกดาวน์โหลด

- แบบเสนอผลงาน ประเภทที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ โดยตนเอง (ศ.จ.พย2) คลิกดาวน์โหลด

- แบบเสนอผลงาน ประเภทที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน  (ศ.จ.พย.3) คลิกดาวน์โหลด

หมดเขต ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566!!

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5967516 หรืออีเมล: [email protected]

#

 

หัวข้อ
รายละเอียด
1 ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการธนาคารความดี

ประจำปี พ.ศ. 2565