การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง "Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท  

 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.tnmc.or.th  ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม - 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโครงการ

สำรองห้องพัก  รายละเอียด