การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาสภาการพยาบาล ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง "Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses, and Nurse Administrators" ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

หนังสือเชิญประชุม    ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ    ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรม     ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน 4,500  บาท

คะแนน CNEU 16.5  หน่วยคะแนน

หมดเขตลงทะเบียน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566!!

 ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอารีรัตน์  สมบูรณ์ หรือ นางสาวผกามาศ กิจโกศลกิจจา 

  โทรศัพท์ 02-5967516 หรือที่อีเมล [email protected]***