สภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครบรอบ 30 ปี       เมื่อวันที่ 26 เมษายน สภาการพยาบาล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ