สภาการพยาบาลร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต         สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิธี ชั้น 10 สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา