ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2565***ประกาศผลสอบวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

***สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

คำแนะนำสำหรับดูผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2566

 

คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2565
www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/22112565.pdf

 

>>> ตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบ Web Application : services.tnmc.or.th/