รวมข่าว ���������������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������