อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง พร้อมคณะฯ เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล เข้าอวยพรนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี