ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นด้วยสภาการพยาบาลได้กำหนดจัดการประชุมผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

และผู้สนใจที่จะเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ชั้น 2 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการนำคลินิกฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ดำเนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นแล้ว

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งความจำนงในแบบตอบรับที่แนบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทร 02-596 7571

นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร 02-596 7572 โทรสาร 02-591 1046

E-mail Address : [email protected]