ขอเชิญผู้ประกอบการคลินิกการพยาบาลฯ ใน จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการดำเนินการโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นด้วยสภาการพยาบาลได้กำหนดจัดการประชุมผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้สนใจที่จะการนำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการนำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1friAhhEscoB2HKLgfbGK3hEdzM3AdwVVmgMN8G2ox9SiPA/viewform
 
ดาวน์โหลดเอกสารตอบรับได้ที่นี่ 
กรุณาแจ้งความจำนงในแบบตอบรับภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
1. นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทร 02-596 7571
2. นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์  โทร 02-596 7572  โทรสาร 02-591 1046 
Email Address : [email protected] (กรณีต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์  โทร 02-596 7572)