ขอบเขตกิจกรรมสำหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นปีงบประมาณ 2566

 

# หัวข้อ รายละเอียด
1 รายการกิจกรรมบริการ (เขตสุขภาพที่ 1 – 12 )

รายละเอียด

2 รายการกิจกรรมบริการ (เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด