ขอบเขตกิจกรรมสำหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น/images/userfiles/files/2565/2566/1-12.pdfผู้ดำเนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2566

 

# หัวข้อ รายละเอียด
1 รายการกิจกรรมบริการ (เขตสุขภาพที่ 1 – 12 )

รายละเอียด

2 รายการกิจกรรมบริการ (เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด