ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566
***ประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

***คำแนะนำสำหรับผู้ดูผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566

 

>>> ตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบ Web Application : https://services.tnmc.or.th/