ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับองค์กรพยาบาล สภาการพยาบาลขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" สำหรับองค์กรพยาบาลที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร 
- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองค์กรพยาบาล และกลุ่มงาน/ สาขา/ แผนกด้านบริการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516  Email : [email protected]