ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลฯ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินการโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นด้วยสภาการพยาบาลได้กำหนดจัดการประชุมผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้สนใจที่จะการนำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการนำคลินิกฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งความจำนงในแบบตอบรับภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่นี่ 

  • QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดเอกสารตอบรับได้ที่...

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

1. นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทร 02-596 7571

2. นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร 02-596 7572 โทรสาร 02-591 1046

Email Address : [email protected]

 

(กรณีต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร 02-596 7572)