ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Fragility fracture and secondary prevention         ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Fragility fracture and secondary prevention ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://www.sirirajconference.com (รหัสการประชุม 61128)   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-419-7968-9 ต่อ 139 (คุณดุจเดือน วิรัตนชัย)