ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 1)
ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 5)

Counter

  • Site Counter: 6,530,942
  • Unique Visitor: 530,782
  • Since: 01-01-2554