ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล