แถลงการณ์สภาการพยาบาล เรื่อง สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

อ่านรายละเอียด
แถลงการณ์สภาการพยาบาล1.6 MB