ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)