เรื่อง ประกาศเมื่อ
การขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 13/03/61
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application 03/03/61
การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2562 28/02/61
พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ 26/02/61
รับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก CNPG 26/02/61
กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 26/02/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2561 16/02/61
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวบุคคลที่อ้างตัวเป็นบุคลากรพยาบาลขนยาเสพติด 25/01/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 16 คน) 22/01/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 119 คน) 22/01/61