กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งวันที่ 2 - 10 มกราคม 2563ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 10 อัตรา ได้แก่ 

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา 

โดยกำหนดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.coerrect.go th หัวข้อ การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ หรือเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเพื่อรับการคัดเลือกได้ที่นี่