ขอเลื่อนโครงการประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ ๑-๓ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวนี้


กำหนดจัดจำนวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค

ขอเลื่อนการจัดประชุมฯ ครั้งที่ ๑ – ครั้งที่ ๓ ไปก่อน (โดยคาดว่าจะจัดได้ประมาณเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓)
ประกาศ ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยเมื่อกำหนดวันที่จะจัดประชุมฯ ที่ชัดเจนได้เมื่อไหร่ สภาการพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์สภาการพยาบาล


*สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ทางสภาการพยาบาลจะรักษาสิทธิ์ของท่านไว้โดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อมีการจัดประชุมหรือหากท่านต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุมฯ และต้องการเงินค่าลงทะเบียนคืน

กรุณาติดต่อ คุณอรพรรณ  บรรเทาทุกข์ ที่หมายเลข ๐๒-๕๙๖๗๕๓๖

 

*สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน 

สภาการพยาบาลจะขอยกเลิกการลงทะเบียนนั้นไปก่อน เมื่อแจ้งกำหนดการจัดประชุมฯ ได้เมื่อไหร่ ขอความกรุณาท่านดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง


ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
**** ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สภาการพยาบาลwww.tnmc.or.th


เริ่ม เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รับจำนวนจำกัด ๓๕๐ คน/ครั้ง)

 

คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่  

 

รายละเอียดโครงการ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรพรรณ บรรเทาทุกข์ ๐๒ - ๕๙๖ ๗๕๓๖