โครงการประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ สภาการพยาบาล เรื่อง การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวนี้


กำหนดจัดจำนวน ๕ ครั้ง ใน ๕ ภาค

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
**** ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สภาการพยาบาลwww.tnmc.or.th


เริ่ม เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รับจำนวนจำกัด ๓๕๐ คน/ครั้ง)

 

คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่  

 

รายละเอียดโครงการ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรพรรณ บรรเทาทุกข์ ๐๒ - ๕๙๖ ๗๕๓๖