ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก”         สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)” โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

         ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
               - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 20 ตุลาคม 2564      ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
               - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2564    ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท 

         ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :

               - รายละเอียดโครงการ

               - กำหนดการ

               - รายละเอียดการลงทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัย